logo

rekodzieo

Polityka prywatności

     Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W świetle powyższego informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Firma Śliczne Ozdoby Katarzyna Ryznar Nip 6852135219

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:  17-go Stycznia 145i 38-200 Jasło telefonicznie 609196096 lub e-mail czy wiadomość prywatnej na portalu Facebook czy Istagram

  1. 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
  2. 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Śliczne Ozdoby Katarzyna Ryznar polegają na oferowaniu klientom produktów i usług   zamówionych i wykonanych na zlecenie klienta czy wyrobów gotowych.

4, Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących Śliczne Ozdoby Katarzyna Ryznar z Panem /Panią umów lub w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora w przypadku wyrażania stosownej zgody, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

4, Administratorem Pani/Pana danych jest FACEBOOK a administratorem pośrednim jest Śliczne Ozdoby Katarzyna Ryznar z siedziba w Jaśle 17-go Stycznia 145i 38-200 Jasło

  1. 5. Śliczne Ozdoby Katarzyna Ryznar nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy. Firma Śliczne Ozdoby Katarzyna Ryznar. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane jedynie firmom spedycyjnym w przypadku, gdy wymaga tego usługa, którą Państwo zamówili (tylko takie dane, które są niezbędne do realizacji procesu dostarczenia zamówionego towaru) Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Pana /Panią zgody lub na czas łączącej nas umowy do czasu realizacji zamówienia i jego wysłania.
  2. 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofniecie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

-Pan /Pani ma prawo do bycia ZAPOMNIANYM Dane mogą pozostać zarchiwizowane celem realizacji ponownych zamówień z Pani /Pana strony po wyrażeniu odpowiedniej z Pana/Pani strony

Mają Państwo prawo do wnoszenia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub uzyskania dodatkowych informacje czy skorzystania z powyższych praw można skorzystać ,

poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: :  lub

za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: : 17-go Stycznia 145i 38-200 Jasło

czy telefonicznie 609196096

Sliczne Ozdoby Katarzyna Ryzna

 

Formularz kontaktowy

Polecamy

FACEBOOK

Informacje

KONIEC ROKU TUŻ TUŻ NIE MACIE POMYSŁU NA PREZENT A MOŻE CZEKA WAS UROCZYSTOŚĆ ŚLUBU JAKO GOSPODARZE CZY MOŻE GOŚCIE. MOŻE CHCECIE MIEĆ COŚ NOWEGO U SIEBIE TO ZAPRASZAM OD POMYSŁÓW AŻ GŁOWA BOLI TYLKO CZEKAJĄ ABY JE DLA WAS WYKONAĆ. ZAPRASZAM NIE TYLKO TUTAJ ALE NA MOJE PROFILE TEŻ

ŚLICZNE OZDOBY DLA CIEBIE COPYRIGHT © 2016-2019 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE